Quỳnh Lưu sau một năm đi nạp đơn kiện Formosa

CTM Media

- Quảng Cáo -

Hôm 26 Tháng 9, 2017, là tròn một năm bà con Quỳnh Lưu đi nạp đơn kiện Formosa.

Nhân sự kiện này, Linh mục Đặng Hữu Nam nói lên những suy nghĩ của mình.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here