Chó và Người

Canh trước cửa nhà Phạm Đoan Trang
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Hễ là người thì khi được sai đi đánh ai cũng phải xem người đó có đáng đánh không mới đánh, lý do vì sao phải đánh.
Chỉ có chó được chủ phát cho khúc xương mới cắn bất cứ ai chủ kêu cắn.

Mấy “con” trong tấm hình trên đây đang rình trước nhà cô Phạm Đoan Trang, tác giả cuốn sách “CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN” để chuẩn bị cắn theo lệnh của VC.

Mọi người hãy tìm đọc cuốn sách “CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN” để hiểu vì sao cô bị chó cắn!

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here