Cấm pháo, đâu là nguyên nhân ?

- Quảng Cáo -

Đỗ Văn Ngà|

Chính quyền Trung Quốc có thể ra lệnh cho xe tăng dẫm chết người la liệt tại Thiên An Môn. Họ có thể cho đồ tể mổ lấy nội tạng những người học viên Pháp Luân Công, nhưng tại sao năm 1993 họ cấm đốt pháo vì “sợ tai nạn cháy nổ do pháo”? Trong khi đó trong 43 năm trước đó họ không thể hề quan tâm đến tai nạn do pháo, mà đến đầu năm 1993, tức sau sự kiện Thiên An Môn họ mới lo như vậy? Có điều gì đó ẩn đằng sau lệnh cấm có vẻ nhân đạo như thế này? Khi loài sói mà nói lời nhân đạo với loài cừu thì đằng sau lời “nhân đạo” ấy ắt hẳn có nguyên nhân khác.

Lúc đó, khi sự kiện Thiên An Môn xảy ra, chính quyền Trung Quốc họ biết, nếu không loại bỏ những nguy cơ nhỏ nhất, thì tới lúc nào đó, họ sẽ không thể control đám dân chúng bất mãn. Chính vì thế chính quyền CS họ nhìn thấy việc cho dân sử dụng thuốc nổ để sản xuất pháo thì có ngày dân cũng có thể dùng nó để chế bom tự chế và tấn công họ. Vì làm ác với dân quá nên họ nhìn đâu cũng thấy nguy cơ bị tấn công, nhìn dân thấy toàn kẻ thù. Và như thế, lệnh cấm đốt pháo bị ban hành. Và khi quan thầy đã ban hành lệnh cấm thì CSVN cũng làm y chang như vậy.

Thật sự, ĐCSVN chưa bao giờ nhìn nhận nhân dân như là đối tượng mà nó phải phục vụ, mà nó nhìn nhân dân hoặc như là công cụ, hoặc như là món hàng, hoặc như là nguy cơ. Trong các lớp cao cấp chính trị, ĐCS dạy đảng viên của họ điều gì? Họ sẽ dạy đảng viên 3 điều:

- Quảng Cáo -

thứ nhất là cách lừa dối nhân dân để thực hiện mưu đồ của đảng;

thứ nhì là họ dạy cho đảng viên của họ cách lục tìm “thế lực thù địch” trong dân;

thứ 3 là họ dạy đảng viên của họ cách ngăn chặn những thứ mà họ cho là nguy cơ từ phía nhân dân.

Trong lớp đó họ chẳng dạy gì liên quan đến khoa học quản trị mà họ chỉ dạy mớ lý thuyết CS vô dụng và những thủ đoạn cai trị là chính.

Chính vì thế, nên việc cấm đốt pháo là một bài áp dụng phòng chống nguy cơ bị tấn công từ phía nhân dân của chính quyền CS. Nhìn thấy pháo, họ sợ nên cấm chứ chả vì nhân đạo gì cả. Và chắc chắn, dù nhân dân có khát vọng tiếng pháo quay lại lắm nhưng chính quyền họ sẽ không bỏ, vì đơn giản, họ thừa biết nhân dân căm phẫn họ./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here