Y án tử hình Hồ Duy Hải: Địa chỉ trách nhiệm đích thực ở đâu?

- Quảng Cáo -

nguyenanhtuan’s blog|

Khi Viện (VKSNDTC) và Toà (TANDTC) mới bắt đầu cãi nhau, công chúng còn có thể hi vọng.

Vì đứng đầu Viện và Toà đều là Uỷ viên Trung ương, ngang cấp nhau nên chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Nhưng khi Bộ Công an chính thức tuyên bố: “Tử hình Hồ Duy Hải là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, hi vọng ấy nhanh chóng tiêu tan.

- Quảng Cáo -

Bởi Bộ trưởng Bộ Công an là Uỷ viên Bộ Chính trị, cao hơn hẳn hai ông đứng đầu Toà và Viện.

Với đặc thù của chính trị Việt Nam, rất khó có chuyện Bộ Công an đưa ra tuyên bố rõ ràng như vậy trong một vụ việc công luận hết sức quan tâm mà không có đèn xanh của Bộ Chính trị.

Và nếu một khi y án tử hình Hồ Duy Hải đã là ý chí của Bộ Chính trị thì 17 đảng viên ngồi ghế Hội đồng Thẩm phán sẽ phải thi hành như một lẽ đương nhiên theo hệ thống thứ bậc trong đảng.

Nói vậy không có nghĩa là 17 người này vô can với phán quyết giấy trắng mực đen của mình.

Song đừng quên đâu mới là địa chỉ trách nhiệm đích thực nếu một ngày Hồ Duy Hải bị tử hình.

PS: Việt Nam nhiều lần khẳng định không áp dụng cơ chế tam quyền phân lập; bởi vậy, phân tích diễn biến xét xử và quy kết trách nhiệm không nên qua lăng kính pháp quyền thông thường mà phải đặt vào bối cảnh chính trị đặc thù của Việt Nam là “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện.”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here