Ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đến ngày 30, gia đình mong nhà nước trả lời đơn khẩn cấp

- Quảng Cáo -

RFA

Cho đến ngày 23-12-2020 là ngày th 30 mà người tù chính tr Trn Hunh Duy Thc tuyt thc đ yêu cu Tòa án nhân dân ti cao min hình pht còn li cho ông theo B lut hình s 2015, tuy nhiên vn chưa có bt c phn hi gì.

TNLT Trn Hunh Duy Thc đang th án tù 16 năm vi cáo buc hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân. Đến nay, ông đã  tù hơn 10 năm.

Bà Lê Đính Kim Thoa, vợ ông Thức vào tối cùng ngày cho biết, gia đình mong muốn các cơ quan trả lời khẩn cấp lá đơn để cứu mạng ông Thức. Bà Thoa nói qua điện thoại như sau:

- Quảng Cáo -

Tôi cũng ch mong là nhà nước Vit Nam tr li khn cp đ cnh, gi nh đã quyết đnh như vy.

Ti vì anh cũng không có ti mà nếu có ti đi na thì cũng đã quá thi gian th án ri (theo BLHS mi 2015-PV) thì yêu cu Nhà nước tr li sm và cũng mong mi người…  trên trang mng có in sn và mi người viết cái đơn đó gi đến các đa ch cũng  trên trang Facebook đ h tr giúp cho nh được t do sm”.

Bà Thoa cũng nhắc đến chiến dịch phát động pháp lý mà gia đình ông Thức khởi động hồi tháng 10, trong đó gia đình đề nghị những người quan tâm gửi 2 lá đơn cho Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Hội đồng thẩm phán để yêu cầu miễn 5 năm tù còn lại trong bản án 16 năm cho ông Thức.

Một lá đơn còn lại yêu cầu giải thích pháp luật về nguyên tắc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội và điều luật “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết, lần cuối cùng gia đình thăm ông là ngày 30-11-2020 và vài ngày sau đó ông đã gọi điện thoại về gia đình để thông báo về việc trại giam ra quyết định ngưng thăm gặp do có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng.

Trong cuộc thăm gặp đó, ông Thức đã nói với gia đình rằng ông sẽ “tuyệt thực đến chết” nếu yêu cầu trả lời đơn không được đáp ứng và đề nghị người dân “hãy tận dụng sự ra đi” của ông.

Hồi năm 2018, ông Thức từng tuyệt thực đến 34 ngày để phản đối những áp bức của cán bộ trại giam mà ông này cho là trái quy định của pháp luật.

Nguồn: RFA tiếng Việt

- Quảng Cáo -