Trung Quốc: ngăn sông Mekong nhưng không thèm báo trước!

- Quảng Cáo -

Nguyễn Đình Bổn|

từ tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã đồng ý chia sẻ dữ liệu nước với MRC, một tổ chức tư vấn cho các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam về các vấn đề liên quan sông Mekong nhưng vào ngày 31.12.2020, họ đã chặn dòng tại đập Cảnh Hồng – Vân Nam mà hoàn toàn im lặng.

Sau khi hệ thống giám sát Mekong Dam Monitor ngày 4.1.2021 bật cảnh báo lượng nước bị giảm đột ngột, có thể thấp hơn trên 1 m phía hạ lưu thì ngày 5.1 TQ mới thông báo cho Ủy hội sông Mekong và Trung tâm Điều phối nước quốc gia Thái Lan về việc này và cho biết việc chặn dòng này sẽ kéo dài 20 ngày!

Lý do Trung Quốc đưa ra là để phục vụ cho “công tác bảo trì các đường dây truyền tải” trong hệ thống lưới điện của họ.

- Quảng Cáo -

Có hơn 60 triệu người dân tại những nước Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam phụ thuộc vào sông Mekong trong hoạt động đánh bắt và trồng trọt. Riêng VN có khoảng 22 triệu người thuộc đồng bằng Sông Cửu Long và số dân bị ảnh hưởng xấu khi dòng chảy bị chặn từ đầu nguồn gây khô hạn, nhiễm mặn khá lớn.

Hiện tượng di cư từ vùng đồng bằng này lên các tỉnh khác tại VN đang tăng nhanh.

Trung Quốc luôn cho rằng các đập của họ không ảnh hưởng gì đến hạ du và cũng không thèm chia sẻ dữ liệu ngăn dòng lần này như đã thỏa thuận. Điều này cho thấy họ đã hành xử ngang ngược với tâm lý kẻ mạnh!

Năm 2020, đồng bằng Sông Cửu Long VN hầu như không có mùa nước nổi!

#thủyđiệnTrungquốc

- Quảng Cáo -