Chúng ta sẽ hô to quang vinh cho đến khi không còn thở

- Quảng Cáo -
ĐẾ QUỐC SÀI LANG (*)
Trước tình hình Covid-19 tại Việt Nam diễn ra phức tạp, bọn Tư bản, Đế quốc đã dùng chiêu bài viện trợ Vaccine và tiền để đánh phá công tác chống dịch vô cùng hiệu quả của Đảng và Nhà nước ta.
Mặc dù chúng ta nhận tiền và Vaccine của Tư bản, Đế Quốc viện trợ, nhưng ta vẫn luôn cảnh giác không để chúng dụ dỗ nhân dân, khiến cho nhân dân hiểu lầm chúng ta không có tiền mua Vaccine, chúng ta phải đi ăn xin quốc tế.
Chúng ta nhận Vaccine là để tiêm cho bọn hay chửi người anh Trung Quốc và khen ngợi Tư Bản, Đế Quốc. Đúng, ta sẽ đè bọn đó ra tiêm, để chúng phải hối hận vì yêu thích Đế quốc sài lang nhưng lại ghét bạn vàng.
Chúng ta nhận Vaccine và tiền của Đế quốc là một nước đi ngoại giao, giả bộ chậm phát triển, giả bộ yếu thế, ta sẽ mang chính tiền Đế quốc sài lang viện trợ để đầu tư lực lượng hạt giống đỏ nằm vùng tại nước họ, chờ thời cơ giải phóng.
Chúng ta có Đảng sáng suốt, tài tình lãnh đạo, không gì không vượt qua, không kẻ thù nào mà không đánh được. Covd-19 sẽ vẫy chào Việt Nam và ra đi trong ánh nắng rực rỡ.
Việc của chúng ta là kiên định, là tin tưởng vào Đảng. Chúng ta chỉ giả vờ yếu thế, giả vờ cần Vaccine, giả vờ thiếu lương thực. Chứ con Covid-19 chỉ cần nghe giá tiêm Vaccine là 1,5 triệu / liều AstraZeneca là nó đã chạy về quê Vũ Hán rồi.
Chúng ta sẽ hô to quang vinh cho đến khi không còn thở.
(*) Tựa nguyên thủy của tác giả
- Quảng Cáo -