Sợ gì mà không thưởng!

- Quảng Cáo -
Vietnam Airlines chi hơn 42 tỷ đồng để khen thưởng cán bộ nhân viên trong bối cảnh vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng tương đương 207,6 triệu USD, các khoản phải trả quá hạn vượt 14.850 tỷ đồng.
Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc doanh và năm nào cũng báo lỗ cần nhà nước giải cứu. Và tất nhiên sau mỗi lần kêu lỗ là hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân lại bị lấy ra để bù lỗ cho Vietnam Airlines.
Với phương châm, đã lỗ 4.897 tỷ đồng lấy thêm 42 tỷ nữa thì cũng chỉ là “vặt”, thôi thì thưởng cho nhân viên vui. Đồng lòng, đồng sức thì sẽ phá nhiều hơn, tiền thuế của dân chảy vào túi lãnh đạo công ty cũng nhiều hơn. Tất cả đều vui vẻ. Sợ gì mà không thưởng.
Nhân dân nuôi mấy con nghiện quốc doanh như Vietnam Airlines thì phải chịu thôi. Chi tiền cho mấy con nghiện này thì chấp nhận thiếu trường học, thiếu bệnh viện, thiếu an sinh xã hội…
Tiền thuế của dân, dân có ai kêu ca đâu, sợ gì không thưởng!
- Quảng Cáo -