Học hộ, thi hộ, bằng thật!

- Quảng Cáo -

Hang Vu

Đồng chí này đã bỏ tiền thuê học hộ, thi hộ nhé.
Bằng là thật chỉ có học là giả thôi.

Vậy nên:

  • nếu có chết trong đồn công an là do tự tử,
  • nếu có án oan là do người dân muốn vào tù để được nuôi ăn,

chứ trình độ như ” đầy tớ” nhân dân là sẽ đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh. Chưa kể họ có thuật phân thân vừa họp hành tại địa phương và vừa học vài trường đại học trong cùng 1 thời gian.

- Quảng Cáo -

Dân không cần lo chính trị, chính em gì cả, chỉ cần lo đóng thuế để “đầy tớ” có tiền thuê người học hộ, thi hộ và lấy bằng thật.

Tài đến thế là cùng!

- Quảng Cáo -