Đường lên đoạn đầu đài rộng mở thênh thang

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Thể chế chính trị song hệ Việt Nam thuộc hàng hiếm, đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã…

Đó là lý do hai ông thượng thư cốt đột thuộc hạng đá cá lăn dưa, giỏi nghề ba que xỏ lá, là thượng thư bộ Y và cựu thượng thư bộ khoa học công nghệ, đúng ra bị bế vào hộp từ lâu, song kẹt hệ Đảng chưa xử lý nên hệ nhà nước chưa ra tay được. Bởi thật khó có thể tha thứ cho hai thượng thư đang tâm chọt mũi trục lợi trên những phố phường và thôn làng bị phong tỏa, trên những xác người bị bệnh cúm Tàu.

Chiều nay hệ Đảng đã khai trừ hai thượng thư khỏi Đảng, chính thức bật đèn xanh con đường dẫn hai đại quan lên đoạn đầu đài.

- Quảng Cáo -

Và đương nhiên bắt đầu từ ngày mai, hệ nhà nước cũng khai mở thủ tục thu hồi chức vụ nhà nước của hai thượng thư trời ơi đất hỡi này, mở rộng cửa lên đoạn đầu đài cho hai đại quan.

Và cuối cùng là hệ nhân dân, nhân dân cũng đang chuẩn bị gạch đá cho hai đại quan xây cung chọt mũi bằng kit dỏm…

- Quảng Cáo -