Báo cáo con số “giả” để kiếm tiền?

- Quảng Cáo -
Nhờ ông Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội giải thích và chứng minh giùm cho dân biết, những người dân Thủ đô là ai, người nào đồng ý tăng học phí?
Trong quá khứ cũng đã từng có cuộc thăm dò cho rằng, 90% người Hà Nội đồng ý cấm xe máy. Và giờ, lại đến 72% người Thủ đô đồng ý tăng học phí. Nếu việc lấy ý kiến kiểu này và báo cáo không thể kiểm chứng thì có con số phải là 100% mới đúng.
Mới xảy ra vụ tăng giá sách giáo khoa, giờ thì tăng học phí. Cán bộ lãnh đạo Đảng biết cách làm ăn ghê!

Lê Ánh

- Quảng Cáo -