Một ngày Lễ Giỗ vui!

- Quảng Cáo -
Trong hơn nửa đời người, tôi đã từng chúng kiến biết bao lần lễ giỗ. Nhưng đối với bản thân tôi cảm nhận và chứng kiến hôm nay thì đây là một lễ giỗ vui!
Thường trong các lễ giỗ thông thường thì đây là dịp người thân và bằng hữu nhớ về người qua cố, có một cảm giác gì đó tiếc nuối nhớ thương, buồn và cảm thấy trống vắng…
Nhưng khi tôi tham gia lễ tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến hay có cách gọi khác là lễ giỗ các Anh Hùng Đông Tiến, đó là ngày nhớ lại các Anh Hùng đã hy sinh trên con đường trở về đất mẹ để tiêu diệt chế độ độc tài cộng sản và giành lại quê hương.
Trong lễ giỗ đó tôi đã thấy sự xuất hiện của các bậc tiền bối, trung niên và đa phần là các bạn trẻ. Trong những gương mặt trẻ đó tôi thấy xuất hiện rất nhiều gương mặt là những người không phải là quốc tịch Việt Nam nhưng họ có dòng máu Việt Nam, có sự xuất hiện rất nhiều gương mặt là người Việt Nam đã rời bỏ quê hương từ lúc thơ bé, và đặc biệt là có sự xuất hiện của rất rất nhiều gương mặt là những đứa “Cháu ngoan của Bác“ đã từ bỏ quê hương trốn chạy khỏi chế độ độc tài cộng sản.
Tôi vui vì cảm thấy được sự tiếp nối hùng hậu của “Khí hùng bất tử”, thấy được sự bất khuất, tre già măng mọc của con người Việt Nam. Một dòng máu anh hùng không bao giờ ngừng chảy.

Tôi Đã

- Quảng Cáo -