Ngửi khói Formosa có sao không?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Thưa rằng có …

Nghĩ đi thì… Mặc dù ông chủ tịch tỉnh Hà Tỉnh, là tỉnh cưu mang Formosa, tuyên bố mạnh họng: ‘Hiện tượng khói ở nhà máy Formosa Hà Tỉnh không vấn đề gì’.

Thực tế không sai, nó không vấn đề gì thật, vì nó chẳng là gì so với nước thải Formosa xả ra biển từng làm cá biển chết tấp trắng bờ mà có sao đâu?

- Quảng Cáo -

Thì nay, nếu ai lỡ hít phải khói Formosa, nhẹ thì hắt xì, nặng thì…cùng lắm là say nghiêng ngã… quá lắm là ngáo đá như người hít khí đá bay bổng giống nàng tiên nâu chứ có sao đâu?

Nhưng nghĩ lại thì… Đụng đến Formosa phải nhìn trước ngó sau, không khéo từ không sao thành có sao… Này nhé:

– Một ông thượng thư đến khu vực Formosa ăn cá Vũng Áng để chứng minh cá nhiễm độc Formosa không sao. Và đúng là không sao thật, vì khi trở về, ông thượng thư chuyển hẳn hộ khẩu vào sống trong đội Juventus, chuyện trăng, sao không còn mấy ý nghĩa.

– Sếp của một tờ báo lớn đến Vũng án ăn mực Formosa để khẳng định mực nhiễm độc Formosa an toàn, không có gì phải lo. Và đúng không có gì phải lo thực, vì lỡ ăn mực nhiễm độc, nếu có chuyện gì xảy ra đã có ông bác sĩ của sếp nhà báo rút ống thở của mẹ giải cứu…

– Một ông bí thư trẻ đầy triển vọng của TP đáng sống, quyết tắm biển nhiễm độc Formosa để chứng minh nước nhiễm độc hoàn toàn an bình. Và đúng là an bình thật, vì sau khi tắm biển, chẳng hiểu sao ông bí thư trẻ măng lại “ bị về hưu non” sống an bình trong xó bếp hẩm hiu với vợ…

Giờ Formosa đang xì khói… Theo ông chủ tịch tỉnh Hà Tỉnh thì… Không Vấn Đề Gì?

- Quảng Cáo -