Toại nguyện chưa?

- Quảng Cáo -

Ưng Hoàng|

Rước họa, gây ô nhiễm
Rồi mong bão lớn về
Để rửa bớt chất độc
Thật đúng như trò hề.

Bây giờ thì toại nguyện
Không những bão đã về
Mà nước dâng rất lớn
Rửa sạch trơn tứ bề.

Mấy ông này chắc chắn
Kiếp trước, tu mười đời
Nên kiếp này lời nói
Mới đến tai ông trời.

- Quảng Cáo -

Mừng cho dân Hà Tĩnh
Được ông trời đoái thương
Cho bão về rửa độc
Thật là may trăm đường./.

#lũlụtmiềntrung #formosa

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here