Rồi các ông sẽ nhận quả báo nhanh thôi

- Quảng Cáo -
Anh nói ” Ngày 24/6/2020 lúc họ tra tấn anh có điều tra viên Trần Bá Hậu, tức điều tra viên thụ lý điều tra vụ án của anh đứng cạnh ở đấy, điều tra viên Trần Bá Hậu này liên tục nói rằng thằng này lì nhỉ, nó giở bài của nó ra đấy. Để cho mấy viên công an kia đánh anh cái ngày 24/6/2020 đấy”
Ngày hôm đó anh Phương có kể rằng có 4 công an đánh anh, toàn đánh vào chỗ hiểm là đầu và bộ phận sinh dục.
Những tên đánh anh Phương tôi vào đầu, vào bộ phận sinh dục, đánh em Tư đến sưng thận và đánh những người lên tiếng trước bất công đừng tưởng không có ai biết. Rồi sau này thời thế thay đổi các ông sẽ bị lôi ra ánh sáng. Rồi các ông sẽ nhận quả báo nhanh thôi./.
- Quảng Cáo -