Ai làm hư hỏng ai?

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

TBT Nguyễn Phú Trọng vừa lên tiếng về chống tham nhũng:

“Phải phòng chống tham nhũng quyết liệt, nếu không hư hỏng bộ máy…”

Thưa TBT, thực tế đang diễn ra, tham nhũng càng chống càng tòi thêm ra nhung nhúc chưa có bất cứ tín hiệu gì sẽ giảm, sẽ dứt.

- Quảng Cáo -

Là người có tâm huyết với Dân, với Nước, sống trong sạch, đồng thời cũng là người giàu lý luận cách mạng, mà cái rường cột của lý luận thực sự cách mạng chính là khoa học, thì TBT đã đến lúc phải đặt câu hỏi rất logic:

Cái bộ máy làm hư hỏng cán bộ hay cán bộ làm hư hỏng bộ máy?

- Quảng Cáo -