Nếu một ngày mà em thấy chán

- Quảng Cáo -

-Hồng Nhung Nguyễn-

Nếu một ngày mà em thấy chán
Hãy đến thăm trại trẻ mồ côi
Những đứa trẻ mắt tròn ngơ ngác
Hỏi mẹ cha của chúng đâu rồi!
Nếu một ngày mà em thấy chán
Hãy đến thăm bệnh viện một lần
Xem hành lang dọc dài ngun ngút
Tiếng thở dài trôi giữa thinh không!
Nếu một lần mà em thấy chán
Hãy đến thăm ô cửa gió lùa
Những ngôi nhà cheo veo sườn dốc
Manh áo sờn trong gió xác xơ!
Nếu một lần mà em thấy chán
Hãy xuyên đêm xem đâu đó gầm cầu
Tiếng bụng réo mỗi khi cơn đói
Những phận người không rõ mai đâu!
Nếu một lần mà em thấy chán
Hãy tạ ơn nếu có một mái nhà
Cơm ba bữa và mẹ cha ngóng đợi
Đối với nhiều người mơ ước đó quá xa!
-Hồng Nhung Nguyễn-
- Quảng Cáo -