Làm quan sướng thật!

- Quảng Cáo -

Nguyễn Tấn Thành

Sách giáo khoa kể về một vị quan thanh liêm sống chật vật với đồng lương hưu…

Bữa nọ, nhà quan gặp sự cố cần rất nhiều tiền, lương hưu không bỏ bèn gì, chỉ còn nước cầm cố nhà cửa. May là phu nhân đã khéo lo liệu, song vị quan thanh liêm không biết phu nhân xoay đâu ra số tiền lớn để…? Phu nhân giải thích:

– Số là khi ông còn làm quan, có người hỏi tuổi ông, tôi khai thiệt ông tuổi tý, họ liền tặng con chuột bằng vàng. Tôi giấu ông, cất kỷ, nay đem bán…

- Quảng Cáo -

Vị quan thanh liêm hiểu ra… tiếc nuối:

– phải hồi ấy bà nói tôi tuổi sửu !

Đó là chuyện xưa. Chuyện nay thì…

Ông cựu thứ trưởng Bộ Y tế dính vào vụ án biển thủ 3,8 triệu USD, một số tiền khổng lồ so với đồng lương dưới ngàn USD/tháng. Vụ biển thủ triệu đô ấy có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, tức chỉ là số bị phát hiện, còn số chưa bị phát hiện mang tuổi ngựa, tuổi sửu, tuổi voi… là bao nhiêu có trời mới biết.

Hơn nữa, vụ biển thủ triệu USD xui xẻo bị bể ổ… Nhưng đại quan cũng chỉ bị truy tố mức án dây dừa về treo võng đong đưa… Làm quan sướng thật!

- Quảng Cáo -