Cờ Trung quốc tung bay phất phới

- Quảng Cáo -

Nguyễn Hưng Quốc

Xin hãy nhìn kỹ tấm pano này. Nội dung của nó là chào mừng những ngày lễ quan trọng trong tháng 12: Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân và ngày kỷ niệm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Nhưng xin chú ý đến góc bên trái: Đó là một lá cờ đang tung bay phấp phới. Nhưng không phải cờ Việt Nam. Mà là cờ Trung Quốc.

Không thể tưởng tượng là có một người trưởng thành, lại có học, lại không phân biệt được cờ Việt Nam và cờ Trung Quốc.

Việc lẫn lộn như thế, nếu không phải cố ý, xuất phát từ hai nguyên nhân: một là dốt nát và hai là mất cảnh giác về chính trị. Hai điều đó, oái oăm thay, lại xuất hiện ở cái Khoa gọi là Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

- Quảng Cáo -

Theo báo Dân Trí, khi được hỏi về sự lẫn lộn ấy, các nhân viên chịu trách nhiệm “nghĩ đó là chuyện nhỏ”.

Nếu các sinh viên không chụp hình và tung lên mạng xã hội, nó vẫn tiếp tục… nhỏ.

Chưa bao giờ ý thức về chủ quyền và danh dự của tổ quốc lại thấp kém đến như vậy!

Nhớ, cách đây mấy năm, cũng chính ở trường này, người ta phát hiện tấm bản đồ với hình lưỡi bò uy nghi được in trên giáo trình tiếng Trung Quốc.

Tất cả do ngẫu nhiên hay có một bàn tay chỉ đạo phía sau?

- Quảng Cáo -