Sốc: Mỗi giờ Vinfast có thêm gần 2.000 đơn đặt hàng xe điện

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Không biết mỗi giờ hãng xe của anh Vượn có sản xuất kịp 2000 chiếc xe điện cung cấp cho khách đặt hàng?

Bởi trong lãnh vực xe cúng, mỗi giờ người ta có thể sản xuất 2000 chiếc xe điện hàng mả bán cho khách mua đốt cúng người thân!

 

- Quảng Cáo -