Thương cột điện

- Quảng Cáo -

Thấy mà thương cột điện

Về quê ăn tết mèo

Chút hành lý mang theo

Phải dùng dây quấn chặt.

- Quảng Cáo -

Cả năm cày sấp mặt

Lỡ mang danh kiều bồ

Leng keng mấy đồng đô

Nên bị săm soi kỹ.

Ngu ngơ không phòng bị

Là bị phù phép ngay

Không có cánh vẫn bay

Mấy món đồ đắt giá.

Thương, thương cột điện quá

Khúc ruột ngàn dặm mà

Tết về thăm quê nhà

Bị dây, băng keo quấn!

Nguỵ Cô Nương

- Quảng Cáo -