Thổ luồng gió mới?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Tối qua hóng chuyện một quan chức cấp tỉnh thuộc loại không to lắm nhưng cũng không nhỏ lắm. Và có vẻ như quan chức này không có nguy cơ bị trúng gió quan trường, nên ăn nói hoạt bát, miệng lém như tép nhảy. Anh tự tình:

Các quan chức ngày nay cứ như thoắt ẩn thoắt hiện… nếu có ai đó bất ngờ mất bóng thì cũng không lạ. Quan chức nào “bọt” (từ lóng nói về tham nhũng) nhiều thì trước sau cũng “quát”. Quan chức nào chắp vây, kéo cánh, kết bè… Thì hoạn lộ thênh thang, tiến thân nhanh, được che chắn tốt. Nhưng chẳng may vây đứt, cánh gãy, bè chìm, thì… Cũng phải mạnh ai nấy lội. Quan trường giờ căng lắm, ai cũng sợ trúng gió. Quan chức yếu bóng nhẹ vía sợ gió đã đành, người nhiều số má, hầm hố cũng chẳng dám banh ngực thách thức… Biết bố mày là ai không?

Cứ theo ông quan này thì đang có một luồng gió mới thổi sức nóng của cái lò vào chính trường và quan trường. Gió thổi vô tình không chừa một ai, ai “bọt” nhiều trước sau cũng “quát”. Ninh Thuận chỉ mới hai quan chức CDC cấp choai choai bị “quát”… Nhưng có vẻ như đang làm rúng động quan trường. Chắc ai cũng sợ hiệu ứng “cầm dầu sao khỏi dính tay”. Lỡ dính tay bị gió nóng thổi banh ta long thì…?

- Quảng Cáo -

Nghĩ cũng lạ, mới ngày nào như chó chực cức, mà giờ đây chẳng khác chó chê cức. Cán bộ công chức ngành đăng kiểm không dám đi làm vì sợ công an bắt… Các bệnh viện không dám mua thuốc, thiết bị và vật tư y tế vì sợ phải theo chân bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm người mẫu trình diễn quần áo sọc./.

 

- Quảng Cáo -