Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bị kiểm điểm

- Quảng Cáo -

Theo tờ Tuổi trẻ, trong kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương CSVN vào các ngày 12 và 13-4, bộ trưởng Thông tin Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc vì có một số vi phạm, khuyết điểm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc:

– Trong lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện thể chế, chính sách;

– Trong quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, báo chí; trong công tác cán bộ và thực hiện một số dự án đầu tư công./.

- Quảng Cáo -