Recall

- Quảng Cáo -

Hoàng Dũng

Với lỗi của Vinfast mà National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA – Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ) yêu cầu recall, họ sẽ có 3 lựa chọn:

  1. Sửa chữa dứt điểm (các) lỗi.
  2. Thay mới các bộ phận lỗi.
  3. Trả lại tiền cho khách hàng sau khi trừ đi 1 phần khấu hao xe.

Dù là lựa chọn nào thì từ nay đến lúc giải quyết xong, Vinfast Hoa Kỳ cũng phải mua 999 cái chiếu để đắp lên xe.

Trong bối cảnh này, đó là một điều không thể tệ hơn. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Cục đăng kiểm Việt Nam sẽ làm ngơ với Vinfast và những ông Vinô đang ngồi sau vô lăng VF8, 9… vẫn vô tư lái theo quan điểm: “Luộc lên là ăn được”?

- Quảng Cáo -