Lương thấp và thiếu giáo viên!

- Quảng Cáo -

Thái Hạo

Đó là lý lẽ của 2 người: giáo viên và lãnh đạo phòng – sở biện minh cho việc để nạn dạy thêm tràn lan hiện nay. Tôi có ý kiến thế này:

  1. Về lương thấp

Như tôi đã nhiều lần nói, lương thấp thì đòi nhà nước tăng lương, chứ không thể dùng vị trí và quyền lực của mình để “kiếm thêm” một cách bất chính trên lưng học trò. Tai hại trăm bề, đặc biệt là đạo đức nhà giáo sa sút và mối quan hệ giữa giáo dục với người dân bị băng hoại.

Thêm nữa, cũng chỉ có vài môn như Toán, Văn, Anh là dạy thêm được, chứ các môn khác họ phải chết đói hay bỏ nghề hết hay sao? Không ai đồng tình với mức thu nhập thấp cả, nhưng rõ ràng nếu đây là khó khăn chung, thì đáng ra, là những người trí thức trong xã hội, thì một mặt phải đòi nhà nước cải thiện chế độ, mặt khác nên chia sẻ và cùng nhau gánh vác, thì lại lợi dụng cái gọi là “môn chính” của mình để làm tiền. Điều ấy không chấp nhận được.

  1. Về việc thiếu giáo viên
- Quảng Cáo -

Thiếu thì dạy tăng giờ, tiêu chuẩn là 17 tiết/tuần thì dạy lên 20, 25 tiết và nhà nước phải trả thù lao xứng đáng cho họ; chứ thiếu giáo viên, dạy không hết chương trình rồi ra điều kiện với học sinh rằng anh muốn học đủ thì phải trả thêm tiền cho tôi, điều ấy không nghe được!

Lại nữa, thiếu giáo viên dẫn đến dạy không hết chương trình, thì tuyển. Không tuyển được thì thuê. Mà thuê để bù vào chỗ thiếu, chứ ai lại đi thuê các trung tâm về dạy một cái khác trong khi cái thiếu thì vẫn để mặc?

Rõ ràng, việc “liên kết” với đủ loại trung tâm để dạy đủ thứ trên trời dưới đất trong khi chương trình chính khóa lại chưa hoàn thành, thì đó chỉ là lý do nguỵ biện nhằm lấp liếm cho những mục đích khác.

Thái Hạo

- Quảng Cáo -