Một ví dụ điển hình về ngụy biện

- Quảng Cáo -

Thái Hạo

Đó là phát ngôn “Giá điện cao chưa chết, nhưng mất điện là gay” của TS Trần Đình Thiên.

Ông Thiên quên mất rằng, cả giá điện và chuyện mất điện đều thuộc trách nhiệm của một người. Bán hàng, một mình một chợ, rồi bảo “giá thế đấy, không mua thì khỏi dùng”, hoặc “tao bán vậy đấy, mày muốn mua hay muốn nhịn đói, hả?” – trong khi cho người cầm dao đứng canh ở cổng chợ, không cho ai vào bán, ngoài mình – thì đúng là đại tài!

Một tay chìa hàng, tay kia cầm thòng lọng đã mắc sẵn vào cổ khách hàng, và thét lớn “mua không thì bảo!”, đúng là lý luận của quân ăn cướp.

- Quảng Cáo -

Mà bán hàng theo phong cách “chào hàng bằng dao” như thế, nhưng cứ lỗ ngàn tỉ, thì đúng là thế giới không ai bắt chước được.

- Quảng Cáo -