Ung nhọt Việt Á

- Quảng Cáo -

Xuân Sơn Võ

Mua kit test của Việt Á là bị điều tra. Cứ mua kit test của Việt Á là coi như có tội.

Việc nhận hối lộ, rồi lợi dụng chức vụ và quyền hạn, tổ chức phê duyệt bộ kit test “thần tốc”, bất chấp các qui định khoa học. Lợi dụng hệ thống quyền lực của nhà nước, bơm thổi bộ kit test, với những thông tin giả, lừa đảo, định hướng cả dư luận và các cấp để tăng độ tin cậy giả tạo cho bộ kit test của Việt Á. Những điều đó có phải là yếu tố thúc đẩy, làm cho các cấp chống dịch ở địa phương phạm tội hay không?

Việc nhận hối lộ rồi lợi dụng vị trí của mình, ra các văn bản qui định, định hướng cho cả nước mua kit test của Việt Á để chống dịch, dẫn đến hàng loạt cán bộ phạm tội, có phải là lợi dụng chức vụ và quyền hạn, thúc đẩy việc đưa và nhận hối lộ hay không?

- Quảng Cáo -

Nếu cứ mua kit test của Việt Á là phải bị điều tra, nếu cứ mua kit test của Việt Á là coi như có tội, thì những kẻ đã đẩy các cán bộ ở địa phương vào chỗ phải quyết định mua kit test của Việt Á, tại sao chỉ nhận những mức án nhẹ hơn nhiều so luật định? Tại sao tòa án vẫn cho rằng bọn họ có công lao chống dịch để giảm nhẹ tội cho họ?

Trong lúc dịch bệnh, việc không kịp thời thay đổi các qui định, làm cản trở công tác chống dịch, có phải là có tội hay không? Nếu cứ viện dẫn các qui định, làm chậm trễ việc chống dịch, thì có bị coi là có tội hay không?

Các chính sách bắt buộc xét nghiệm liên tục, làm cho các cấp phải làm mọi cách để có ngay lượng kit test phục vụ cho các mệnh lệnh đó, có phải là nguyên nhân để các cán bộ phải vi phạm qui định về đấu thầu hay không?

Trong ngoại khoa, nếu đã xử lí ung nhọt, thì cần phải mổ xẻ, nạo sạch, dùng kháng sinh thích hợp. Còn nếu cứ dở dở ương ương, thì chỉ tạo ra một nhóm vi trùng kháng thuốc, và ung nhọt cứ vậy mà lan ra./.

- Quảng Cáo -