Mới đầu năm, Tô Lâm đã bị chửi vụ đổi thẻ căn cước

- Quảng Cáo -

Nhiều ý kiến bình luận:

-Thứ cần thay không phải là cái thẻ, mà là cái đầu óc của nhà cai trị.

-“Làm gì thì làm đừng để dân khổ và thế giới nhìn vào họ khinh thường. Cải tiến chán rồi ra luật. Ra luật rồi lại cải tiến có lẽ chỉ xứ này có”.

-“Bộ Công an làm thế để vài năm nữa lại hủy lô căn cước này để thay bằng lô mới có thêm chữ “thẻ”. Mỗi lần làm mới là có chi, có thu”.

- Quảng Cáo -

-“Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu làm đi làm lại tốn biết bao nhiêu tiền không thấy ai chịu trách nhiệm, ít ra phải khiển trách hay kỷ luật hạ bậc lương”.

-“Công an trị nó thâm vào đầu não sâu xa của CSVN. Chỉ có cái thẻ căn cước như thời Việt Nam Cộng hòa cách đây hơn 50 năm mà cứ xoay xoành xoạch. Mỗi lần đổi là tốn tiền của nhân dân biết bao nhiêu”.

- Quảng Cáo -