Điều nào cần hơn?

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Giúp dân qua được cái đận nắng hạn khô khát, nóng chưa từng có, nhất là từ Nam Trung Bộ vào tới tận Cà Mau đã mấy tháng nay không một giọt mưa, sông ngòi cạn đáy, ruộng đồng nứt nẻ, nước uống hết sạch… mới là việc trọng đại quốc gia, là điều cấp thiết từng giờ, cần họp, chứ không phải họp chọn ra ông nọ bà kia ngồi vào ghế này ghế khác.

Việc quan chậm một chút, chẳng hại gì, không có vua thì cũng như vắng trưởng thôn ít ngày thôi, nhưng với dân, chậm nữa thì dân chết khát.

Để dân chỉ còn biết trông trời, đợi trời, ơn trời thì các ông bà tồn tại làm gì./.

- Quảng Cáo -