Kỳ tích Điện Biên Phủ mới là kỳ tích gì?

- Quảng Cáo -

Bị Cạo Râu

Đất nước thì cứ tiến 1 lùi 2 tiến 2 lùi , không biết có cái gì để gọi là kỳ tích, lại là kỳ tích ĐBP mới?

Chẳng lẽ là kỳ tích độc quyền tiêu xài ngân sách công của các tập đoàn tư bản nhà nước như điện lực, hàng không lỗ mút mùa Lệ Thủy.

Hay là kỳ tích Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nhắn tin thường xuyên yêu cầu người dân cả nước giúp đỡ người nghèo Điện Biên Phủ sau 70 năm chiến thắng quân viễn chinh Pháp?

- Quảng Cáo -

Hay là kỳ tích” Chính phủ kiến tạo” của ông Nguyễn Xuân Phúc với gần phân nửa thành viên bị kỷ luật, buộc rời chức vụ và vào tù?

Hay là kỳ tích đốt lò hiện nay với quy trình bổ nhiệm quan tham rồi đưa chúng vào lò?

Là xứ nghèo, dở, phá, và tham (nhũng) nhưng rất thích kỳ tích như bánh chưng, chả cá phải có kích thước khổng lồ mới chịu.

Mấy ông chịu khó bớt bớt cái miệng dùm cho chúng dân nhờ, khi nào bỏ cái tánh làm thì dở nhưng thích la to thì đất nước này mới khá lên được.

Chúng dân chả cần kỳ tích, cứ phát triển bình thường như mọi quốc gia lành mạnh khác là tốt lắm rồi./.

Bị Cạo Râu

- Quảng Cáo -