Trung Quốc nới rộng Đá Vành Khăn như thế nào trong 3 năm?

- Quảng Cáo -

mischief1mischief2mischief3mischief4Nguồn hình & ghi chú: AFP-CSIS Asia Maritime Transparency Initiative / DigitalGlobe, NYT, The Guardian

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here