Nét đẹp quê hương – Những giòng sông trong thơ nhạc (phần 2)

- Quảng Cáo -

Quê hương, hai chữ ấy có rất nhiều ý nghĩa.
Thu hẹp, đó là quê cha đất tổ của một người. Nói gần xa là đất nước, là tổ quốc. Đối với người Việt Nam, nhất là những người Việt Nam tha hương, hay chính những người trong nước vì hoàn cảnh sống mà cảm thấy tha hương. Cây cỏ là quê hương, (nói như Hoàng Cầm) từng đám mây, từng bóng cây, từng ngọn cỏ, cũng bâng khuâng như đợi bóng anh về.
Đất là quê hương, núi non sông biển là quê hương. Ôi, đất nước Việt Nam của chúng ta tuy nhỏ bé nhưng giang sơn cẩm tú vô cùng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here