Kỷ niệm 53 năm ngày mất của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm

- Quảng Cáo -

Đánh dấu kỷ niệm 53 năm ngày mất của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, Lm Antôn Lê Ngọc Thanh thẳng thắng nhận định về vị Tổng Thống Đệ I Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: “chúng ta hãnh diện vì có một Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Những di sản to lớn của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để lại cho chúng ta cả về tư tưởng, lòng yêu nước và nền dân chủ đầu tiên cho Việt Nam…”

Thực hiện phỏng vấn: Paulus Lê Sơn

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here