Bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ là biện pháp thiếu khôn ngoan và không hiệu quả

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A

- Quảng Cáo -

Liên quan đến việc giới bạo quyền cộng sản Hà Nội mở đợt bố ráp cùng môt lúc bắt giam các nhà hoạt động trong Hội Anh Em Dân Chủ, nhằm đàn áp phong trào đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đang ngày càng vững mạnh và lan rộng ra nhiều địa bàn trong cả nước. Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định như sau:

- Quảng Cáo -

13 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here