Việt Cộng là ai?

61
Bọn bán nước cầu vinh
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Có bạn nói, vì tôi viết stt gọi Việt Cộng là Việt Cộng, nên nhiều người trong nước sợ không dám like.
Ngộ nha!

Việt Cộng (VC) là ai? VC là tên gọi để chỉ những người Việt theo đảng cộng sản, là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Khi trở thành đảng viên của một đảng tức là yêu thích đảng đó, tin tưởng đảng đó, ủng hộ và chấp nhận chủ trương, đường lối của đảng đó và hãnh diện về cái đảng của mình.

- Quảng Cáo -

Gọi những đảng viên của đảng cộng sản VN là VC thì đúng cả mọi bề, vừa tình vừa lý. Vậy tại sao VC không thích người ta gọi mình là VC?

Thông thường, ai cũng thích khi người ta khen mình. Nếu VC tốt, gọi là VC thì dĩ nhiên phải thích. Nếu VC không thích người ta gọi mình là VC thì chắc chắn vì VC không tốt.

Cho nên, ngay cả bọn VC, trong thâm tâm cũng tự biết mình là loại tàn ác, tráo trở, điếm đàng, gian manh, xảo quyệt, man rợ, mọi rợ, tham lam, vô ơn, bội nghĩa, tay sai ngoại bang, phản quốc….

Vì vậy, hễ ai gọi VC là VC thì chúng ghét lắm; vì bộ mặt thật của VC đã bị phơi bày ra!

- Quảng Cáo -

61 CÁC GÓP Ý

  1. Đảng viên Việt tân bị gọi là vt, dâu có ai cự nự đâu, tại vc gắn với khủng bố ghê sợ hơn Í, bản thân họ cũng gớm, huống chi cả VN và thế gio biết chúng ác thế nào rồi, nên bị gọi vc thìghét.

  2. Nếu họ hãnh diện là vc thì họ đâu có thái độ khó chịu, còn những người được gọi là vc mà tỏ ra khó chịu là vì họ cảm thấy cái đảng đó là xấu xa. Còn những người theo đảng cs mà khó chịu khi nghe gọi là vc thì chứng tỏ cái đảng đó chẳng ra gì.

  3. Việt cộng đơn giản là cộng sản Việt Nam, giống như Trung cộng hay Hàn cộng vậy thôi, nếu cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vì bị gọi là Việt cộng thì tốt hơn là đừng làm Việt cộng

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here