Không ai có thể chống nhà nước!

- Quảng Cáo -

Nguyễn Quang A|

Thế mà ĐOAN TRANG BỊ BẮT vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Vì thế Phạm Đoan Trang VÔ TỘI và phải trả lại tự do ngay cho cô!

Việc bắt Phạm Đoan Trang là một sự đàn áp trắng trợn chống lại những tiếng nói khác với ý của ĐCSVN, chống lại những quyền tự do báo chí, xuất bản và biểu đạt đã được Việt Nam cam kết tôn trọng trong luật quốc tế (Công ước về các quyền dân sự và chính trị-ICCPR, mà Việt Nam đã tham gia từ đầu những năm 1980) và cũng được ghi trong Hiến Pháp Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và như thế CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM phải có NGHĨA VỤ phải tôn trọng các quyền đó của mọi công dân.

Đáng tiếc nhằm để hợp pháp hoá những sự vi phạm HIẾN PHÁP và LUẬT QUỐC TẾ như vậy bộ Luật Hình sự đã đưa vào những quy định mơ hồ như tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999; và tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

- Quảng Cáo -

Xét về mặt nguyên tắc chẳng ai có thể chống lại một nhà nước cả vì NHÀ NƯỚC gồm lãnh thổ, dân cư, bộ máy nhà nước và các dự án nhà nước. Cho nên tội chống nhà nước là vô nghĩa.

Nhưng ai cũng có quyền chống một chính quyền (tức là những người con người cụ thể làm các chức năng lãnh đạo cụ thể, trong các bộ máy nhà nước, nói cách khác trừ các viên chức làm công ăn lương ở đó) khi chính quyền ấy làm bậy (chính ông Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân đuổi chính phủ nếu chính phủ làm không tốt việc phục vụ dân).

Đáng tiếc ĐCSVN đánh đồng chính quyền với nhà nước và tạo ra các điều luật hay các tội danh mù mờ để họ có thể diễn giải việc bắt bất cứ ai làm những điều hợp hiến, hợp luật quốc tế như Phạm Đoan Trang đã làm và bắt bớ, bỏ tù những người người như vậy.

Phải đấu tranh để đòi ĐCSVN thực hiện đúng luật quốc tế, đúng Hiến pháp mà chính nó tạo ra. Tức là xoá bỏ các điều luật VI HIẾN, VI PHẠM LUẬT QUỐC TẾ MÀ CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CÓ NGHĨA VỤ THI HÀNH khỏi các luật hiện hành, đòi sửa luật bầu cử để có bầu cử định kỳ, công bằng, minh bạch (tức là ai cũng có quyền ứng cử, xoá bỏ các thủ tục “hiệp thương” của ĐCSVN để loại những người ứng cử, có giám sát độc lập về bỏ phiếu, kiểm phiếu, có uỷ ban bầu cử độc lập) thì mới tránh được việc ĐCSVN lạm dụng việc luật hoá các chính sách vi hiến, vi phạm luật pháp quốc tế của nó để bắt bất kể ai nó thích bắt./.

#PhạmĐoanTrang

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here