Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức ngừng tuyệt thực

- Quảng Cáo -

Tin VOA – 05/02/2021

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vừa dừng tuyệt thực hôm 3/2, cho biết rằng ông đã “đạt được mục đích của mình” sau hơn 70 ngày tranh đấu để yêu cầu chính quyền phản hồi đơn khiếu nại của ông, theo tin từ gia đình.

#TrầnHuỳnhDuyThức

- Quảng Cáo -