“Tiêu chuẩn Trung Quốc”: Từ đường sắt Cát Linh-Hà Đông đến vaccine covid-19

- Quảng Cáo -

Nguyen Ngoc Chu

Cuối cùng thì cũng phải lộ rõ kết luận của tư vấn Pháp – Apave-Certifer-Tricc (dù đã rất ngoại giao cho cả Trung Quốc lẫn Việt Nam) về “metro” Cát Linh – Hà Đông. Đó là không đạt tiêu chuẩn, mất an toàn. Báo Tuổi trẻ ngày 09/6/2021 cho biết:

“Đơn vị tư vấn đánh giá an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông (tư vấn ACT) cho rằng dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông không đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành hệ thống metro của châu Âu.

- Quảng Cáo -

Theo tư vấn ACT, hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông không bảo đảm an toàn hệ thống điện kéo, hệ thống phanh điện; hệ thống chưa sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp trong khai thác, khi thử nghiệm 10 quy trình khẩn cấp của hệ thống có 8 quy trình thất bại. Tổng thầu EPC – Công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc không cung cấp đủ tài liệu liên quan tới an toàn vận hành hệ thống; hệ thống an toàn cháy nổ nhà ga trên tuyến không bảo đảm; an toàn hệ thống cầu cạn cũng chưa bảo đảm.

Qua đánh giá 76 mối nguy hiểm, 31 chức năng an toàn, quản lý rủi ro và 10 tình huống xử lý khẩn cấp của hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông, tư vấn ACT đã đưa ra 16 khuyến cáo về nguy cơ mất an toàn trong vận hành thương mại tuyến đường sắt này.

ACT nhấn mạnh nếu vận hành hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, chủ đầu tư (Bộ Giao thông vận tải/Ban Quản lý dự án đường sắt) phải chấp nhận các rủi ro và hệ quả tương ứng” (https://tuoitre.vn/tu-van-phap-canh-bao-duong-sat-cat…).

Thế nhưng Bộ GTVT lại bảo vệ cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông là an toàn theo “tiêu chuẩn Trung Quốc”:

“Bộ Giao thông vận tải cho rằng 16 cảnh báo của tư vấn ACT xuất phát từ những khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong đầu tư, khai thác, vận hành hệ thống metro giữa châu Âu và Trung Quốc.

Bộ Giao thông vận tải cũng thừa nhận tư vấn ACT đã đánh giá dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông theo tiêu chuẩn châu Âu trong khi dự án được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn Trung Quốc nên có nhiều tiêu chuẩn không bảo đảm” (https://tuoitre.vn/tu-van-phap-canh-bao-duong-sat-cat…).

Bộ GTVT sống chết cũng phải bảo vệ cho được đường sắt Cát Linh- Hà Đông. Phải tìm mọi cách để các cơ quan Việt Nam cấp phép an toàn. Nếu không thì đường sắt Cát Linh – Hà Đông chỉ có thể phá đi làm lại. Vì không thể đưa vào sử dụng.

Không đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Đạt “tiêu chuẩn Trung Quốc”. Nhưng giá thành thì trên mây. Đắng cay đường sắt Cát Linh – Hà Đông còn kéo dài nhiều thập kỷ. Không chỉ một núi nợ, mà là nhân mạng.

THẾ CÒN VACCINE TIÊU CHUẨN TRUNG QUỐC?

Nghĩ mà sợ!

#đườngsắtcátlinhhàđông #văcxintrungquốc

- Quảng Cáo -