LỖ…RỒI…LỖ!

- Quảng Cáo -

xuan ngoc nguyen

Cát Linh đường sắt Hà Đông

Mười ba cây số chổng mông ngủ dài

Thuế dân quan liếm chia hai

- Quảng Cáo -

Đường tàu đống sắt thiên tài đỉnh cao

Người dân cuộc sống lao đao

Đói cơm sắt vụn đớp vào no ngay

Con đường xã nghĩa hôm nay

Thằng to rửng mỡ dân cày như trâu

Quan ta tiếp tục xây lầu

Toàn dân khố rách ngậm sầu cám heo

Mười năm ngàn tỷ vẫn treo

Mười năm đống sắt mốc meo lề bờ

Mười năm dân ngóng cổ chờ

Cát Linh đường sắt lững lờ trên cao

Năm rồi quan lớn tự hào

Tàu ray móp méo cho lao trên đường

Ạch ì lăn bánh thảm thương

Ầm ầm như ở chiến trường bắn nhau

Tự do chen lấn ngày đầu

Hôm sau vé bán lâu lâu vài người

Tám trăm phục vụ ngồi chơi

Chổng mông thua lỗ ngày mười triệu dư

Thuế dân lại đập nát nhừ

Bù vào cái lỗ còn dư quan xài

Cát Linh kế sách đại tài

Con dân ứ hự quan ngài giầu to

Chổng mông lệ nhỏ reo hò

Hoan hô kế hoạch của lò quan ngu !

(xuan ngoc nguyen)

- Quảng Cáo -