“Não bò sát”, “Não thú”

MC Dương Sơn Lâm
- Quảng Cáo -

Trong chuyên mục điểm tuần của VTV24 đã ví não của những người vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 với “não bò sát”, “não thú”.

Từ bao giờ một đài truyền hình quốc gia lại có cái quyền lăng mạ, xúc phạm người dân? Hành vi này có vi phạm pháp luật không?
Tôi tự nhiên nhớ câu chuyện của nhiều anh chị khi đi giúp người dân nhưng bị các chốt phạt tiền, bị gây khó dễ nên nhiều khi họ phải né chốt nếu biết đường khác để đi.
Những anh chị đó là những con người có tình, có nghĩa, yêu thương người khác. Họ né chốt vì họ không muốn mất tiền oan cho những kẻ ngu theo kiểu “khẩu trang không phải là thiết yếu”… Họ muốn dành tiền để giúp đỡ người nghèo. Vậy theo VTV24 não của các Mạnh Thường Quân thuộc nhóm nào?

Đài truyền hình quốc gia đã từng để cho một kẻ ăn cắp, tâm thần như Kiều Trinh đi rao giảng đạo đức thì chắc Sơn Lâm này cũng giống như Kiều Trinh kia thôi.

- Quảng Cáo -