Chính quyền Hà Nội giỡn với hành khách!

- Quảng Cáo -

Hoàng Hải Vân

Sau khi diễn ra mất tín hiệu 30 phút, người ta mới thông báo đó là do Sở Giao thông Hà Nội kích hoạt sự cố để diễn tập mà không báo trước cho Metro Hà Nội khiến cho họ tưởng là sự thật. Còn nói đây là 1 trong 63 tình huống khẩn cấp phải trải qua tập luyện.

Mấy anh không thông báo cho nhau thì mặc mẹ mấy anh, nhưng hành khách thì một số đang lên tàu, mấy anh bảo xuống tàu để đi xe buýt, một số đang từ ga khác chạy về mấy anh buộc phải quay đầu trở lại. Họ là khách hàng có công có việc cần đi đến đúng thời gian, chớ đâu phải là “quân” của mấy anh mà mấy anh mang họ ra diễn tập ! Họ bị buộc phải trả vé, phải thay đổi lộ trình kéo dài thời gian, thiệt hại của họ mấy anh có bồi thường không ? Những người thấy sự cố rồi sợ hãi tổn hại đến sức khoẻ tâm thần mấy anh có chịu trách nhiệm không ?

Mấy anh giỡn với nhau thì kệ xác mấy anh, còn mấy anh mang dân ra giỡn thì quá lố rồi đó. Cấp trên của mấy anh đã rước cái đường sắt này về giỡn với dân hơn 10 năm chưa đủ sao!

- Quảng Cáo -

Hoàng Hải Vân

- Quảng Cáo -