Đòi hỏi quá đáng

- Quảng Cáo -

Xuân Sơn Võ

Mấy ông quá khích đòi đình chỉ công tác, kỉ luật ông Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tôi là tôi phản đối kịch liệt.

Nếu kỉ luật hai ông này thì để Hà Nội, niềm tin và hi vọng của cả nước toang mẹ nó à. Rồi lấy ai tiếp tục lãnh đạo công cuộc gia hạn date vaccine đây?

- Quảng Cáo -

Đấy là chưa kể, mấy ông đó là vua được voi đòi tiên.

Đình chỉ, kỉ luật ông này xong lại đòi đình chỉ, kỉ luật ông khác. Cứ nghe các ông miết thì còn ai lãnh đạo đất nước đây.

Thế cho lên, đừng có mà đòi hỏi. Mọi việc cứ để đảng và nhà nước no./.

- Quảng Cáo -