Cocktail Molotov lên đời?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Bên Ukraina, Tổng thống Zelensky yêu cầu nhân dân Ukraina sử dụng những bó đuốc, tức Cocktail molotov để đốt cháy xe thiết giáp và xe tank Nga.

Bên Việt Nam, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố :” Hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc họ sẽ tìm ra lối đi”.

Không biết Chủ tịch nước muốn trao đuốc, tức Cocktail molotov, để thanh niên tìm ra lối đi là lối đi nào ? Tìm lối đi tức tìm con đường.

- Quảng Cáo -

* Con đường đi tới chủ nghĩa xã hội còn rất xa, đến cuối thế kỷ này chưa chắc thấy, đang được tổng bí thư nghiên cứu tìm kiếm, thanh niên không có vé .

* Con đường Quốc lộ đã có các trạm BOT dẫn lối, 70km có một trạm, nộp đủ lệ phí là đi, chính xác không cần tìm kiếm.

* Con đường nghiên cứu đã có học viện quân y và bộ khoa học và công nghệ (kit Việt Á). Thanh niên khó có vé.

Chắc phải cần chủ tịch chỉ đạo cụ thể hơn, chứ trao đuốc thanh niên chẳng biết soi vào đâu, tìm đường nào… để giúp đất nước phú cường./.

- Quảng Cáo -