Người dân Malaysia không biết “Ơn Đảng Ơn Nhà Nước”

- Quảng Cáo -
Hiện nay, giá xăng tại Việt Nam đã là 31.573 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tại Malaysia được chính phủ nước này hỗ trợ giá cho người dân là 13.000 đồng/lít. Bên cạnh đó, mức sống và thu nhập bình quân đầu người của dân Malaysia gần gấp 4 lần Việt Nam.
Mặc dù cùng chịu áp lực về xăng dầu do cuộc chiến Nga – Ukraina, nhưng có thể thấy, chính phủ Malaysia quan tâm nên chất lượng cuộc sống người dân nước họ được đảm bảo.
Trong khi đó, ở Việt Nam dân vốn nghèo, nhưng chính quyền cứ hở ra là tăng giá xăng, tận thu đủ các loại thuế phí. Thậm chí, vừa bắt dân cõng hàng trăm thứ thuế, vừa bắt họ phải biết “ơn đảng, ơn nhà nước”. Không chỉ vậy, nhà nước còn ra sức tuyên truyền với những ngôn từ đậm chất mị dân: đất nước đáng sống, thành phố đáng sống, đất nước hạnh phúc,…
Lãnh đạo Malaysia được người dân bầu cử tự do, vì vậy họ phải thuyết phục cử tri bằng những chiến lược phát triển đất nước. Người dân có quyền chọn lựa lãnh đạo, nên họ hiểu trách nhiệm của lãnh đạo là chăm lo cho đời sống nhân dân.
Sự khác biệt về thể chế chính trị dẫn đến sự khác biệt về điều kiện sống của nhân dân hai nước. Cho nên, muốn có lãnh đạo giỏi, muốn đất nước cường thịnh, không có con đường nào khác là phải có dân chủ.
- Quảng Cáo -