Nếu không hủy thì Phan Quốc Việt sẽ xin giảm án vì có huân chương!

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

Báo không cho biết quyết định 715 có quy định thu hồi số tiền thưởng kèm theo Huân chương Lao động hạng Ba không? Theo khoản 2, điều 68, nghị đinh 91, mức thưởng HCLĐ H.3 của năm 2021 là 6.710.000 đồng. Số tiền không lớn, nhưng nếu không thu hồi thì ngân sách sẽ mất.

Song vấn đề nhạy cảm hơn là, khi trao HCLĐ H.3, lãnh đạo Bộ Y tế đã thay mặt Chủ tịch Nước trao tận tay Phan Quốc Việt, thì bây giờ không lẽ quản giáo thay mặt Chủ tịch Nước trao tận tay “quyết định số 715/QĐ-CTN về việc hủy bỏ quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á” và thu lại Huân chương bị hủy?

- Quảng Cáo -

Theo điều 24 Nghị định 91/2017/NĐ-CP: “Tiêu chuẩn tặng huân chương Lao động hạng ba cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết như sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;

b) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 01 Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”.

Việt Á thành lập năm 2007, năm 2017 có nhận bằng khen của Thủ tướng chưa? Trong 5 năm tiếp theo có 2 lần nhận cờ thi đua của Bộ Y tế chưa?

Ba Kiem Mai

- Quảng Cáo -