Những người phò Nga, ủng hộ Putin gây tội ác chiến tranh xâm lược Ukraine nghe đây!

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

Ukraine là nước độc lập, có chủ quyền, thành viên Liên hiệp quốc. Việc Putin đem quân xâm lược Ukraine từ ngày 24/2/2022 là tội ác, là hành động vi phạm Luật pháp quốc tế không gì có thể bào chữa được. Công dân Việt Nam nào cổ vũ, kích động, ủng hộ cho hành động của quân xâm lược Nga, mà Putin là kẻ cầm đầu, là vi phạm vào Điều 421 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam, có thể “bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”. Nhớ chửa?

==============

(Trích Bộ luật Hình sự)

- Quảng Cáo -

CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

Điều 421. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược

  1. Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền khác, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Điều 422. Tội chống loài người

  1. Người nào trong thời bình hay trong chiến tranh mà thực hiện hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh thần của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội nhằm phá hoại xã hội đó hoặc thực hiện hành vi diệt chủng khác hoặc thực hiện hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Điều 423. Tội phạm chiến tranh

  1. Người nào trong thời kỳ chiến tranh mà ra lệnh hoặc trực tiếp tiến hành việc giết hại dân thường, người bị thương, tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá các nơi dân cư, sử dụng các phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm hoặc thực hiện hành vi khác vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế hoặc các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm./.

MVT

PS: Phen này VN phải xây thêm bao nhiêu nhà tù mới nhốt hết bọn cuồng Putin, cổ vũ quân Nga xâm lược Ukraine đây? Tên tuổi hình ảnh bọn này công khai hết cả ra rồi đó.

- Quảng Cáo -