Kiên nhẫn phi thường

- Quảng Cáo -

Thái Hạo

những giống dân bình thường, thì họ đã vứt xe đó mà xuống lòng đường đứng hết cả rồi.

Còn ở một giống dân phi thường là kiên nhẫn chờ, cho đến khi đổ được 30k tiền xăng, và về lên mạng chửi Thích Nhật Từ./.

- Quảng Cáo -