Ca dao xăng

- Quảng Cáo -
1. Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ gì thì nhớ, nhớ mà đổ xăng.
2. Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Thì lo mà đổ cho đầy bình xăng.
3. Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra thơm biếc
Anh hết xăng rồi, em tiếc lắm thay.
4. Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày hết xăng?
5. Ai ơi bưng lít xăng đầy
Mồ hôi từng giọt đắng cay xếp hàng.
6. Anh mà mua được bình xăng
Chín trăng em đợi, mười trăng cũng chờ.
7. Người ơi người ở đừng về
Ở thì cũng khó, về thời tốn xăng.
8. Trên đường gì đẹp bằng xăng
Áo xanh áo trắng lại chen áo vàng
Áo vàng, áo trắng áo xanh
Ba anh ba áo lại chung một bình.
9. Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, máy cày hết xăng.
10. Tháp Mười đẹp nhất hoa sen
Việt Nam đẹp nhất tên là Petro.
- Quảng Cáo -