Quân Nga tại Ukraina và chứng khoán VN cùng rút lui chiến thuật?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

* Quân Nga:

  • Lần thứ nhất, rút quân thiện chí khỏi phía Bắc và chung quanh Kyiv để tạo niềm tin đàm phán.
  • Lần thứ hai, rút quân chiến thuật khỏi khu vực Izium – Kharkiv, bỏ của chạy lấy người, bỏ xác đồng đội lủ khủ tại Lyman… Để tái phối trí lực lượng.
  • Lần thứ ba, rút quân chiến lược khỏi Kherson City và vùng hữu ngạn sông Dnepr thuộc Kherson Oblast. Kéo về lập tuyến phòng thủ mới bên tả ngạn sông Dnepr.

* Thị Trường Chứng Khoán VN:

  • Sau hai năm nỗ lực giữ vững mốc phòng thủ 1000 điểm. Tuần trước, mốc phòng thủ 1000 đã bị xuyên thủng, phải lùi mốc phòng thủ về mức 950 điểm để tử thủ.

* Hôm 10/11, mốc phòng thủ 950 điểm cũng bị xuyên thủng! Chưa rõ VN Index sẽ kéo lùi mốc phòng thủ về mức bao nhiêu điểm để tiếp tục tử thủ?

- Quảng Cáo -