Dệt chặng đường xăng!

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

Em ra cây xăng khi gà chưa gọi sáng.

Trăng mùng mười mới đổ được năm chục ngàn xăng.

Vẫn chiếc xuồng con và cái máy đuôi tôm,

- Quảng Cáo -

Xăng không đủ anh chống sào như cũ.

Nhìn cảnh dân Hà Nội hẹn giờ báo thức, dậy xếp hàng để được đổ 50.000 đ xăng, tôi liên tưởng bài vọng cổ “Dệt chặng đường xuân” của soạn giả Anh Động.

Khi TPHCM thiếu xăng, bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói đổ vấy “miền Nam thiếu xăng có liên quan buôn lậu”. Bây giờ Hà Nội thiếu xăng rất trầm trọng, Diên vẫn ca điệp khúc “thiếu cục bộ”.

Dầu đã sôi lửa đã bỏng, Thủ tướng mới chỉ đạo phải giải quyết đứt điểm tình trạng thiếu xăng cục bộ.

Bài toán nan giải vì ông Diên không biết điều hành xăng dầu, tôi liên tưởng chuyện điều hành chống ngập ở TPHCM.

KS chăn nuôi – thú y Nguyễn Phước Thảo – GĐ Sở NN.PTNN TPHCM, chống dịch cúm gia cầm H5N1 từ đầu năm 2003 rất cực đoan, dùng súng săn bắn bồ câu, diệt chim kiểng, vẫn lây lan, rồi cấm nuôi gia cầm, nuôi sân sau Phú An Sinh nhập gà các tỉnh về mổ đóng gói.

Do chống dịch dở, ông không được bầu Thành ủy viên. Năm 2008, bí thư Lê Thanh Hải bê KS thú y Thảo lên ghế GĐ Trung tâm điều hành chống ngập với dự án 10.000 tỷ đồng. Sau 5 năm giảm ngập chỗ này thì ngập chỗ kia. Rất may ông Thảo về hưu năm 2014. Năm 2016, TPHCM chống ngập bằng dự án 10.000 tỷ, đến tháng 3/2021 khi đạt 96% khối lượng, dự án ngưng thi công (vì UBND TP không dám ký gia hạn phụ lục HĐ đã hết hạn tháng 6/2020).

Kết cục có hậu, sau 14 năm điều hành chống ngập, TP giảm từ 31 điểm ngập xuống còn 1 điểm (ngập toàn thành) TPHCM Water Park (Công viên nước TP khi trời mưa hoặc triều cường)

Chừng nào hết thiếu xăng dầu cục bộ? Đó là khi thiếu xăng dầu toàn bộ!

- Quảng Cáo -